آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور

زمان دوره: 6 ساعت

هزینه دوره: 72,000 تومان

ثبت نام از 1399/11/27 تا 1399/12/05

متاسفانه زمان ثبت نام گذشته است
ثبت نام
آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور
© کلیه حقوق محفوظ و متعلق به شرکت توان آفرین وستا می باشد.