نیازسنجی آموزشی بر اساس شایستگی های شغلی

زمان دوره: 24 ساعت

هزینه دوره: 96,000 تومان

ثبت نام از 1399/07/01 تا 1399/12/29

نیازسنجی آموزشی بر اساس شایستگی های شغلی
© کلیه حقوق محفوظ و متعلق به شرکت توان آفرین وستا می باشد.